top of page

Få et forsprang på baristakarrieren

Oppdatert: 8. mai

Sitter du med en baristaspire i magen, men ønsker litt forståelse og erfaring med espressomaskin før du kaster deg ut i jobbsøkerprosessen? Da kan rRebel Coffee Academy hjelpe deg et stykke på veien.

rRebel Coffee Academy tilbyr tre kurs innen klassisk barista; Barista I, Barista II og Barista III. Disse kursene er satt opp slik at du skal få en best mulig utviklingskurve og en god forståelse for espressomaskin, espressokvern og de ulike teknikkene som kommer godt med i hverdagen til en barista.


Gjennom kunnskap om kafferåvaren og - utstyret skapes også grunnlaget for å bli en god barista. Målet med BARISTA I er å utvikle dine basisferdigheter slik at du kan lage drikker av god kvalitet.

Du får generell kunnskap om kaffe og blir spesielt godt kjent med selve hovedverktøyet i en kaffebar, nemlig espressomaskinen. Kurset tar for seg espressoens bryggeprinsipper og steaming av melk, og går i tillegg gjennom utstyrets funksjoner og gode rengjøringsrutiner.

Kurset er både teoretisk og praktisk og sammen med en erfaren kursholder får du jobbe med profesjonelt utstyr og et kvalitetsutvalg av spesialkaffe.

Kurset er begrenset oppad til 6 deltakere slik at vi får gitt deg et effektivt kurs (3-4 timer) med tett oppfølging underveis.

Kurset passer for hjemmebaristaer og som introduksjonskurs for personer med yrkesambisjoner innen kaffebransjen.

Det er først når du har kunnskap om hele reisen til kaffebæret, at du virkelig begynner å skjønne bæret. Målet med BARISTA II er å gi deg kunnskap om hvilke faktorer som påvirker smaken på kaffen og hvilke effekter bryggingen kan ha på den.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om ulike tørke- og vaskeprosesser og brenneprofiler. Gjennom finjusteringer på espressoutstyret og teknikken din får du erfaring med hva som skal til for å fremheve potensialet i kaffen. Du blir også introdusert til Latte Art.

Kurset er både teoretisk og praktisk og sammen med en erfaren kursholder får du jobbe med profesjonelt utstyr og et kvalitetsutvalg av spesialkaffe.

Kurset er begrenset oppad til 4 deltakere slik at vi får gitt deg et effektivt kurs (4-5 timer) med tett oppfølging underveis.

Kurset passer for hjemmebaristaer og som et fordypningskurs for personer med yrkesambisjoner innen kaffebransjen.

For å delta på Barista II må du først ha fullført Barista I eller ha tilsvarende kunnskaper og erfaring.

Det er mye kunnskap i å vite hva man ikke vet. Målet med BARISTA III er å gjøre din teoretiske, praktiske og tekniske forståelse for espressobrygging komplett. Kurset tar i stor grad for seg de områder du har et personlig ønske om å utvikle.

Vi introduserer deg også til cupping og noen av håndbryggemetodene som finnes utenfor espressostasjonen. Kaffen som brygges underveis i kurset blir målt med refraktometer; noe som igjen danner faktagrunnlag for at teknikken din kan finslipes videre.

Kurset inkluderer også en teknisk innføring i hvordan espressomaskinen fungerer og hvilke slitasjedeler som kan byttes av baristaen.

Kurset er både teoretisk og praktisk og sammen med en erfaren kursholder får du jobbe med profesjonelt utstyr og et kvalitetsutvalg av spesialkaffe.

Kurset er begrenset oppad til 3 deltakere slik at vi får gitt deg et effektivt kurs (4-5 timer) med tett oppfølging underveis.

Kurset passer for lidenskapelige hjemmebaristaer og som et fordypningskurs for personer med yrkesambisjoner innen kaffebransjen.

For å delta på Barista III må du først ha fullført Barista II.


Ønsker du å melde deg på et eller flere av disse kursene er du velkommen til å sjekke ut rRebel Coffee Academy sin kurskalender her.


Comentarios


bottom of page