top of page

Mazzer Robur S er den nye referanse-kverna! Motor og kniver er de samme som på Robur, men utover det er alt nytt.

Robur S har funksjoner og egenskaper som tilfredsstiller de høyeste krav, og sørger for beste resultat på den nymalte kaffen før den skal brygges til et espressoshot. Den baserer seg på en modell introdusert i 2000, og 19 års erfaring har gitt grunnlaget for en ny kvern som viser vei.

Robur S - Spesifikasjoner

71mm koniske kniver
Nytt design
Grind Flow Control (GFC)
Redusert statisk elektrisitet
Mer konsistent i dosering
Manuell start/stopp kan aktiveres med bajonetten
Ny elektronikk med mer informasjon, 3 doseringer og statistikk
Enkel tilgang til kvernhus for rengjøring uten å endre malingsgraden
Holder til bajonett
Kan kobles til internett

bottom of page