top of page

Stengt under Covid-19? Slik starter du espressomaskinen igjen

Oppdatert: 24. mai


La Marzocco Linea Classic Oslo Raw

Om kaféen din har vært midlertidig steng under Covid-19, har du sannsynligvis ventet spent på dagen du kan åpne igjen og ønske både ansatte og gjester velkomne igjen. Når du planlegger gjenåpningen kan det også være lurt å tenke på når du skal skru på espressomaskinen din igjen. Å planlegge å skru på espressomaskinen noen dager før gjenåpningen kan være lurt, da du vil ha tid til å ta hånd om eventuelle uforutsette hendelser. Vi anbefaler å ta kontakt med en tekniker til å hjelpe deg med dette, da de kan sikre en trygg og grundig restart av maskinen. Å bytte vannfilter kan også være en god idé å gjøre etter at maskinen har vært av i en lengre periode, da dette kan skape problemer for espressomaskinen når det ikke har blitt brukt på en stund.

For en trygg og vellykket gjenåpning av espressomaskinen kan du følge disse stegene;

Steg 1: Kontroller avløpstilkobling

- Forsikre deg om at avløpsboksen til maskinen er ren og fri for rusk.

- Forsikre deg om at avsløpsslangen er ordentlig festet til avløpsboksen, at det ligger med tilstrekkelig helning ned til gulvavløpet og er festet ordentlig.

Steg 2: Kontroller vannforsyningen

Følgende trinn er med forutsetningen om at vanntanken ikke er tappet. Om vanntanken er tappet vil det være lurt å ha en tekniker som kan hjelpe deg, da det vil være mer komplisert å gjøre det riktig.

- Om vanntilførselen ikke allerede er stengt, steng den nå.

- Fjern tilførselsslangen ved pumpeinntaket, skru på vannforsyningsventilen og skyll gjennom vannledningen ned i en bøtte i minst to minutter.

- Skru av vannforsyningen, sett på tilførselsslangen ved pumpeinntaket og skru på igjen vannforsyningen.

Steg 3: Kontroller strømforsyningen

- Kontrollerer at maskinens strømbryter er skrudd av og at maskinen er koblet ut av den elektriske kontakten.

- Kontrollerer at strømbryteren er slått på.

- Kontroller av strømkabelen til maskinen nå er koblet ordentlig til den elektriske kontakten.

Steg 4: Skru på Maskinen

- Skru hovedbryteren på maskinen til posisjon 1. Du vil kanskje ikke høre ventiler åpne eller pumpen aktiveres, avhengig av vannivået i vanntanken. Gruppeventiler kan aktiveres i posisjon 1 for å bekrefte at det er vann i vanntankene. For maskiner med siktglass, bør de være tilnærmet 2/3 fulle for alle La Marzocco maskiner, bortsett fra Modbar og Linea PB hvor den skal være ½ full.

- Om maskinen ikke er tilstrekkelig fylt i løpet av fem minutter, må du skru av maskinen og kontakte en servicetekniker.

- Om hovedbryteren har to posisjoner, vri hovedbryteren til posisjon 2 og maskinen begynner nå å varme seg opp. Forbli i nærheten for å overvåke at alt går som det skal. I løpet av 15-20 minutter vil maskinen ha riktig temperatur og trykk.

- Manometeret til steamtanken vil være mellom 1,1 og 1,5 bar på La Marzocco maskiner, og 1,75 bar på Modbar og hjemmemaskiner.

- Manometeret til bryggetanken må ikke overstige 12 bar.

- Test alle grupper og ventiler, og inspiser for lekkasjer.

- Bytt ut vannet i steamtanken via tømmefunksjonen i menyen, eller ved å tappe vann ut av tevannskranen.

- Åpne gruppene og steamventilene i omtrent to minutter.

- Rengjør og backflush i henhold til daglige vedlikeholdsrutine.

- Mål hvor mye vann som kommer ut av hver gruppe uten bajonett i 30 sekunder for å sikre at de er like. Er det stor variasjon mellom gruppene, ta kontakt med en tekniker.

Det var det! Vi minner igjen om at hvis du har problemer under oppstart av maskinen eller usikker på hvordan du skal gjøre dette, anbefaler vi å ta kontakt med en servicetekniker. Du finner kontaktinformasjonen til Barista Service her om du trenger hjelp.

Lykke til med åpningen!

Kommentare


bottom of page