top of page

Auto Brew Ratio: presisjon i koppen

Oppdatert: 7. mai


Auto Brew Ratio La Marzocco

Programmer espresso-shot basert på faktisk vekt og ikke volum. Se bryggetiden i sekunder og mengde kaffe vist i faktiske gram mens du brygger. Med valg om å kontrollere mengden kaffe via vekt ELLER volum har du et flott læringsverktøy for baristaer.


Med ABR kan man forhåndsinnstille forholdet mellom mengde kaffe og mengde vann og lage en oppskrift. Maskinen måler vekten på kaffen i bajonetten og regner ut riktig mengde vann som skal brukes for å få riktig bryggeratio.

Auto Brew Ratio La Marzocco


ABR bruker presisjonsvekter integrert i spillbrettet. Vektene nullstilles hver gang du starter et brygg, og dermed får du nøyaktig kontroll på espressoen du brygger. Vektene tåler vann og normal bruk og belastning.
Auto Brew Ratio har to ulike bryggeinnstillinger: Mass Mode og Ratio Mode.


Mass Mode (vekt):

I Mass Mode programmerer baristaen ønsket bryggemengde i koppen basert på antall gram ferdig espresso. Bryggeknappene programmeres til ønsket mengde, hver knapp har to innstillinger; kort trykk gir ett valg og langt trykk gir en annen mengde (om man ønsker). Når mengden/vekten er oppnådd stopper maskinen.


Ratio Mode (bryggeprofil):

Når man bruker Ratio Mode, programmerer baristaen det ønskede bryggeforholdet mellom mengde kaffe og mengde vann på maskinen. Man programmerer inn i maskinen hvor mye bajonetten veier uten kaffe. Før man brygger plasserer baristaen bajonetten med espresso i, på spillebrettet og maskinen vil veie mengde espresso. Baristaen aktiverer bryggesyklusen ved å velge en av de programmerte brygge-knappene. I Ratio Mode vil brygget stoppe når det korrekte bryggeforholdet er oppnådd.


Auto Brew Ratio La Marzocco

Merk: Figurene ovenfor er beregnet ved å bruke et 17g dobbelt filter.

Comentarios


bottom of page